Blog

Lorem ipsum dolor set atsonic

 • Persbericht lezing Joan Derk van der Capellen en de Nederlandse democratie

  0

  http://www.mijngelderland.nl/beeld/Canons/Lochem/19_A_Aan_het_volk_van_Nederland.jpg

  De Overijsselse baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784) was een omstreden politicus. Hij keerde zich tegen de politiek van stadhouder Willem V; bracht geheime politieke stukken in de openbaarheid; sympathiseerde als eerste met de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd tegen Engeland; mobiliseerde boze boeren en burgers en was ten slotte de anonieme auteur van het roemruchte pamflet Aan het Volk van Nederland, dat in de nacht van 25 op 26 september 1781 over heel Nederland werd verspreid en het startschot was van de patriottenbeweging. Het wekt dan ook geen verbazing dat Pim Fortuyn deze tegendraadse baron zijn “illustere voorganger en voorbeeld” noemde.

  Wie was Van der Capellen en waarom was hij voor de patriottenbeweging zo belangrijk? Wat was zijn politieke filosofie? Hoe verhield deze filosofie zich tot de Amerikaanse Grondwet van 1789 en de Bataafse Grondwet van 1798? En in hoeverre kunnen we Van der Capellen beschouwen als een wegbereider van de Nederlandse democratie?

  Bovenstaande vragen staan centraal in de lezing die politiek historicus dr. Ewout Klei (1981) op dinsdag 17 februari zal houden in Hattem. Deze avond wordt georganiseerd door de Commissie Daendels in samenwerking met de vereniging Heemkunde Hattem, de Kunstkring Hattem en de Vereniging van Vrienden van het Voerman Museum Hattem met medewerking van de leden van het Sint Annagilde Hattem.

   

  Locatie: Grote- of Andreaskerk, Hattem

  Prijsinformatie:  gratis

  Start datum/tijd: dinsdag 17 februari 2015 20:15 uur

   

   

  Tags: Aan het Volk van Nederland, Joan Derk van der Capellen tot den Pol, patriotten, Pim Fortuyn
  Read More
 • Rebellen

  0

  Een dwarse geschiedenis van ruim 200 jaar Nederland

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/RoelvanDuijn.JPG

   

  Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Herman Daendels, De Stomme van Portici, Johan Rudolf Thorbecke, Aletta Jacobs, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Pieter Jelles Troelstra, Anton Mussert, Raymond Westerling, Hendrik Koekoek, Rinie Bekkers, Dolle Mina, Roel van Duijn, Luciën van Hoesel en Pim Fortuyn. De rijtje bekende en minder bekende dwarsliggers, waarvan De Stomme van Portici trouwens een toneelstuk was en Dolle Mina een actiegroep, figureren in het nieuwste boek van taalkundige Rik Smits.

  Aanleiding van dit boek is 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. In plaats van een boek te schrijven over de gebruikelijke optocht van koningen, koninginnen, premiers en andere saaie op de winkel passende mannen en vrouwen wil Smits juist aandacht vragen voor de rebellen en revolutionairen die Nederland getracht hebben te veranderen. Sommige rebellen zijn links (Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Pieter Jelles Troelstra, Roel van Duijn, Luciën van Hoesel), andere rechts (Anton Mussert, Raymond Westerling, Hendrik Koekoek, Pim Fortuyn) en weer andere zijn niet zo goed in het links-rechts-schema in te delen (Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Herman Daendels, Johan Rudolf Thorbecke, Rinie Bekkers). Het gaat er Smits dan ook om of deze mensen dwarsliggers waren, de bestaande orde ter discussie hebben gesteld. Smits, die hoofdredacteur is van De Republikein en eerder een  boek schreef over Het raadsel van linkshandigheid, heeft veel sympathie voor tegendraadse figuren, mensen die anders zijn.

  Rebellen is een populair-wetenschappelijk boek, gebaseerd op het onderzoek van anderen. Nadeel hiervan is dat bepaalde verhalen daarom weinig nieuws bevatten. Het verhaal over de achttiende-eeuwse patriottenleider Joan Derk van der Capellen tot den Pol bijvoorbeeld is weinig origineel en daarnaast ook verre van compleet. Uit de literatuurlijst blijkt ook duidelijk waarom dit komt, omdat Smits het 782 pagina’s tellende proefschrift uit 1921 van M. de Jong niet heeft gelezen en ook niet de veel toegankelijkere en best wel accurate historische roman Schaduwbeeld of het geheim van Appeltern van Hella Haasse. Verder is het verhaal Thorbecke eigenlijk alleen gebaseerd op de uitstekende biografie van Jan Drentje uit 2004 en dat over Domela Nieuwenhuis alleen op de in 2010 verschenen biografie van Stutje.

  Het interessants zijn dan ook de verhalen over de linkse actievoerders Roel van Duijn en Luciën van Hoesel, waarover nog geen wetenschappelijke biografieën bestaan. Roel van Duijn is vanwege Provo, de Kabouterpartij en zijn wethouderschap in Amsterdam in de vroege jaren zeventig een bekend historisch persoon, Luciën van Hoesel van de wannabe-terroristische Rode Jeugd is dat wat minder. Het aardige is dat Van Duijn zich bij de naamskeuze van provo liet inspireren door een proefschrift over nozems (zeg maar de New Kids van de jaren vijftig) die door de promovendus provo’s werden genoemd, en bij de naamskeuze voor de Kabouterpartij door tuinkabouters van een biologische boer die hem vertelde dat deze kabouters hielpen om het gewas gezond te houden.

  Van Duijn met zijn fraaie fratsen is het vriendelijke gezicht van de linkse jaren zestig en zeventig. Van Hoesel met zijn bedreigingen, wapenbezit en een bezoekje aan een trainingskamp in Jemen het onvriendelijke. Overigens waren de jongens en meisjes van de Rode Jeugd maar kleine jongens in vergelijking met de Rode Brigades in Italië en de Rote Armee Fraktion in Duitsland, die daadwerkelijk mensen vermoordden. De Rode Jeugd stichtte alleen af en toe een brandje waar gelukkig niemand bij omkwam en de jongens en meisjes werden in de jaren tachtig allemaal brave burgermannetjes en -vrouwtjes.

  Rebellen is misschien niet heel vernieuwend, het is wel een zeer leesbaar boek. Ter wille van de leesbaarheid begint Smits elk verhaal bovendien met een fictieve scène, die echter wel aan de werkelijkheid is ontleend. Op die manier wordt de lezer het verhaal meteen ingezogen. Ten slotte, niet onbelangrijk, vormt het boek ook een eenheid. De verschillende verhalen verwijzen ook naar elkaar, het zijn niet slechts losse verhalen. Als een tegendraadse geschiedenis van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden is Rebellen dan ook zeer geslaagd.

   

  N.a.v.: Rik Smits, Rebellen. Een dwarse geschiedenis van ruim 200 jaar Nederland (Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2013). ISBN 9789046815786. 24,95 euro.

   

  Ewout Klei is ook een rebel. In de vensterbank van zijn werkkamer staat een X-Wing van plastic.  

  Tags: Aletta Jacobs, Anton Mussert, De Stomme van Portici, Dolle Mina, Ferdinand Domela Nieuwenhuis
  Read More
 • Nu te bestellen! Boek over Joan Derk van der Capellen tot den Pol

  2

   

  Tags: Joan Derk van der Capellen tot den Pol, John Wilkes, patriotten, Pim Fortuyn, populisme
  Read More
 • Is het democratisch tekort onvermijdelijk?

  1

  Door: Ewout Klei

  Hoe democratisch is Nederland? Hebben we als kiezers überhaupt wel iets te vertellen?  In Nederland heeft de kiezer geen invloed op de kabinetsformatie en het is ook niet mogelijk om de minister-president te kiezen. Omdat geen enkele politieke partij in haar eentje de parlementaire meerderheid behalen kan, moeten er coalities worden gesmeed en in de achterkamertjes (soms pijnlijke) compromissen worden gesloten.

  Veel kiezers voelen zich door de politiek bedrogen omdat partijen tijdens de formatie vaak hun verkiezingsbeloften verloochenen. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen stemden veel mensen PvdA in de hoop hiermee een links kabinet mogelijk te maken, maar ze kregen een VVD-PvdA-kabinet dat strenge bezuinigingen doorvoert.  Kan de kloof tussen burger en politiek worden verkleind? Of is het democratisch tekort onvermijdelijk?

   

  Kroonjuwelen als blindgangers

  Onze politieke geschiedenisles vangt aan in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen de Nederlandse politiek werd gedomineerd door de Katholieke Volkspartij. Deze partij was in elke coalitieregering vertegenwoordigd. Soms besloot de KVP linksom te gaan en ging men in zee met de PvdA, soms ging de KVP rechtsom en werkte de partij samen met de VVD. De val van een kabinet betekende niet dat er meteen verkiezingen gehouden moesten worden. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 1963 werd het centrumrechtse kabinet-Marijnen gevormd, dat in 1965 werd opgevolgd door het centrumlinkse kabinet-Cals. Eind 1966 kwam dit kabinet ten val na de beruchte Nacht van Schmelzer, en werd opgevolgd door het centrumrechtse kabinet-Zijlstra. Pas in 1967 waren er weer Tweede Kamerverkiezingen.

  Enkele dissidente politici en intellectuelen die van mening waren dat deze krakkemikkige coalitiepolitiek niet meer kon, richtten in 1966 de partij Democraten ’66 op. D’66 (tot 1985 geschreven met een komma) wilde dat de kiezer het weer voor het zeggen zou krijgen. Om directere democratie te kunnen verwezenlijken moest Nederland een gekozen minister-president krijgen en een districtenstelsel naar Amerikaans voorbeeld. Ook was D’66 een voorstander van burgemeestersverkiezingen en van referenda. Partijleider Hans van Mierlo lanceerde tijdens de verkiezingscampagne van 1967 de zogenoemde ‘ontploffingstheorie’. Zijn partij moest zich opheffen zodra de partij haar doel had bereikt: “D’66 verdwijnt wanneer we het huidige politieke stelsel mee hebben helpen opblazen.”

  Het ideaal bleek een illusie en de kroonjuwelen van D’66 belandden al gauw in de ijskast. Toen de gewenste radicale politieke hervormingen maar niet kwamen besloten de Democraten om dan ook maar onderdeel te worden van het politieke systeem, als redelijk alternatief voor PvdA en VVD. Van Mierlo zei in 1990 dat hij nog steeds geloofde in de ontploffingstheorie, maar dan vooral “op de lange termijn”. Net als de christenen en communisten geloofde de D66-godfather dus dat de heilstaat van morgen pas morgen werkelijkheid zou worden.

  In het eerste decennium van het nieuwe millennium boekten de Democraten eindelijk succes, met de invoering van het correctief referendum en het burgemeestersreferendum. Helaas bleken deze bestuurlijke vernieuwingen in de praktijk niet te werken.

  Het referendum over de Europese Grondwet was één groot fiasco. Het initiatiefvoorstel ging uit van de progressieve pro-Europese partijen D66, PvdA en GroenLinks maar de campagne werd vervolgens door de conservatieve eurosceptici Geert Wilders, André Rouvoet en Harry van Bommel gekaapt, die een beroep deden op de onderbuik- en angstgevoelens van de burgers die bang waren hun ‘joods-christelijke’ identiteit en/of sociaal-economische zekerheid te verliezen. De weinig geloofwaardige en peperdure ja-campagne van de regering kon hier weinig aan veranderen en bevestigde het beeld van een regentesk Den Haag, waardoor de schreeuwende minderheid won.

  Het burgemeestersreferendum was misschien wel een nog een grotere ramp. In 2007 werd er zo’n referendum gehouden in Utrecht, en in 2008 in Eindhoven. Bij beide burgemeestersreferenda kon de kiezer slechts kiezen tussen twee PvdA’ers, wat deze verkiezingen tot één grote schijnvertoning maakte. Aleid Wolfsen ontpopte zich vervolgens tot de minst democratische burgemeester ooit, de vleesgeworden regent (met zitvlees) die maar niet wilde opstappen.

  Omdat de kroonjuwelen van D66 het politieke systeem niet tot ontploffing brachten maar in de ijskast werden gelegd of in de praktijk mislukten, bleken ze in werkelijkheid blindgangers. Het democratiseringsstreven van D66 is tot nu toe een deconfiture gebleken. Maar misschien lukt het wel “op de lange termijn”.

   

  Konservative Revolution

  Niet alleen D66 heeft zich beziggehouden met de kloof tussen burger en politiek. De populisten vinden dit vraagstuk ook erg belangrijk en hebben de discussie over dit thema vanaf de jaren negentig gedomineerd.  Het referentiekader van D66 was de coalitiepolitiek van de jaren zestig, het referentiekader van de populisten is het polderen van de jaren negentig.

  Belangrijk voor de populistische theorievorming is het artikel ‘Eén-partijstaat Nederland’ van historicus J.W. Oerlemans, dat op 14 februari 1990 in het NRC-Handelsblad verscheen. Waar de Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama na de val van het communisme het ideologieloze tijdperk enthousiast verwelkomde,  daar was Oerlemans erg pessimistisch. Politici waren volgens hem geen gedreven idealisten meer maar opportunistische baantjesjagers. De Nederlandse democratie was verworden tot een ‘carrière-oligarchie’. Omdat ideologische verschillen erg klein waren geworden en de politieke partijen eigenlijk allemaal hetzelfde wilden, hier en daar met verschillende accenten, was Nederland in feite een eenpartijstaat geworden.

  Oerlemans kreeg veel kritiek maar er waren ook mensen die zijn opvattingen onderschreven.  In 1992 verscheen Aan het Volk van Nederland van Pim Fortuyn. In dit pamflet werd de politiek van “ons soort mensen” gehekeld die aan vriendjespolitiek deden en een zo’n verstikkend netwerk over ons land hadden gelegd, dat de democratische legitimiteit van de volksvertegenwoordiging in gevaar kwam.  Fortuyn deed in navolging van de achttiende-eeuwse democratische politicus Joan Derk van der Capellen tot den Pol, zijn “illustere voorganger en voorbeeld”,  een oproep aan het volk van Nederland. Het volk  moest in opstand komen en zijn vertrouwen leggen in dissidente critici (lees: de wekker van de Nederlandse natie prof. dr. W.S.P. Fortuyn), om zo de kloof tussen burger en politiek te dichten. Nederland moest weer worden teruggeven aan de mensen.

  De populistische theorie werd verder uitgewerkt door internetdebater ACP (A.C. Postma), die sprak over de MPP, het monsterverbond tussen Majesteit en Politieke Partijen:  “Alle ‹politieke partijen› in Nederland zijn… LINX en lopen aan het lijntje van de monarchie… ook de groep Wilders. En wel omdat zij zich allen…. hoe dan ook aan de MPP (moeten) conformeren. De enige vorm van legitieme politieke OPPOSITIE kan uitsluitend BUITENKAMERS plaatsvinden.”

  De conservatieve polemist Bart Jan Spruyt bouwde op Oerlemans, Fortuyn en Postma voort. Volgens Spruyt wordt Nederland beheerst door een politiek kartel: “het nauw verweven wereldje van gevestigde politieke partijen, ambtenarij, en delen van de journalistiek en het old boys netwerk in het bedrijfsleven”.

  Dat links en rechts in wezen niet van elkaar verschillen wordt volgens Spruyt bewezen door de vijandige reactie van de gevestigde partijen op buitenstaander Fortuyn, die in 2002 het politieke stelsel op zijn grondvesten deed schudden.  De competitieve Fortuyn was er echter niet in geslaagd het regeerkasteel in te nemen. Spruyt wilde natuurlijk wel slagen.

  In een geheime notitie uit april 2005, waar De Groene Amsterdammer de hand op had weten te leggen,  zette Spruyt de blauwdrukken voor zijn Konservative Revolution uiteen. De conservatieve denktank De Edmund Burke Stichting moest de publieke opinie blijven beïnvloeden, met studieprogramma over het conservatieve een leger bouwen (“build an army”), en ten slotte moest er van de EBS een dreigende houding uitgaan. Spruyt hoopte op een paradigmawisseling, zodat Nederland in conservatieve zin zou kunnen worden hervormd.

  Hier bleef het trouwens niet bij. In het Conservatief Manifest (2003) pleitte Spruyt voor de invoering van een districtenstelsel, zodat kiezers kunnen kiezen wie er regeert en wie de premier wordt. De saaie consensus moet plaatsmaken voor competitie.

  Of een districtenstelsel voor meer democratie zorgt, valt nog maar te bezien. In de Verenigde Staten bestaan er maar twee politieke partijen die er echt toe doen, de Republieken en de Democraten. Als iemand president wil worden moet hij/zij lid zijn van één van deze partijen, want anders maakt deze persoon geen enkele kans. De Nederlandse democratie geeft minderheden een stem, vertolkt door bijvoorbeeld GroenLinks en de Partij voor de Dieren. In de Amerikaanse democratie hebben zulke geluiden veel minder invloed.  Het winner-takes-it-all-principe is bovendien niet heel democratisch. In 2000 haalde presidentskandidaat Al Gore meer stemmen dan George W. Bush, maar vanwege het districtenstelsel won de laatste toch de presidentsverkiezingen. Omdat Bush een zeer conservatief beleid voerde en voor enorm veel polarisatie zorgde, voelde de helft van de Amerikanen zich niet door deze president vertegenwoordigd. Het Nederlandse systeem heeft ook zijn gebreken, maar is niet slechter dan het Amerikaanse.

  De parade der populisten eindigt bij Geert Wilders en Thierry Baudet. Geert Wilders, met wie Spruyt in 2004 en 2005 een tijd heeft samengewerkt, presenteert zich ook als een buitenstaander, die niet met de gevestigde partijen wil meedoen.  Niet voor niets schreef hij in 2005 een ‘onafhankelijkheidsverklaring’. Wilders keert zich tegen de ‘Haagse elite’ en werpt zich op als de beschermen van het volk van Nederland, gepersonifieerd in Henk en Ingrid. Zijn tegenover-houding zorgt er bij zijn kiezers voor, dat zij geloven dat Wilders wel doet wat hij zegt, geen compromissen sluit, wel luistert naar wat de kiezer wil. Maar Wilders’ tegenover-houding is maar schijn. Als gedoogpartner was hij wel tot verregaande compromissen bereid, onder andere over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Het gaat Wilders vooral om de beeldvorming, dat hij een politicus lijkt die onafhankelijk is en opkomt voor de rechten van het volk. Wilders is een opportunistische machiavellist die net als de beruchte Paus Alexander VI vroom wil lijken zonder het te zijn. Hij is de vleesgeworden ‘verbeelding aan de macht’.

  Baudet, Neêrlands bekendste zelfbenoemde intellectueel, gaat ook voor de methode-Spruyt. Hij wil de publieke opinie beïnvloeden ten aanzien van Europa, stelt zich dreigend op en hoopt op een radicale paradigmawisseling, namelijk dat Nederland uit de Europese Unie stapt. Ten aanzien van het democratisch tekort heeft Baudet natuurlijk niet helemaal ongelijk. Het Europese Parlement heeft immers weinig macht en de Europese instellingen zijn niet erg transparant. Baudets revolutionaire oplossing, Nederland uit de Europese Unie, zal echter voor een heleboel nieuwe problemen zorgen. Net als een invoering van het districtenstelsel is een van de EU vrijgemaakt Nederland geen verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

   

  Helaas pindakaas

  Is het democratisch tekort onvermijdelijk? Ja, helaas pindakaas. De kloof tussen burger en politiek kan nooit helemaal overbrugd worden. Het ene kiesstelsel is niet beter dan het andere, elk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het is goed dat politici luisteren naar de kiezer, maar in ons coalitiesysteem is het onvermijdelijk dat er soms niet naar de wensen van de burger geluisterd wordt, vaak omdat dit gewoon niet mogelijk is.

  Ten slotte, om toch maar even een open deur in te trappen, onze toekomstige koningin Máxima heeft gelijk: de Nederlandse identiteit bestaat niet, het volk van Nederland bestaat niet. We zijn allemaal individuen met verschillende ideeën en belangen. Natuurlijk zou het mooi zijn als de wensen van de meerderheid van de bevolking vaak kunnen worden omgezet in wetgeving, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Bovendien moet er rekening gehouden worden met de wensen van minderheden. Dit is niet alleen de ander, maar dat zijn wij allemaal wel eens een keertje.

  Tags: Aan het Volk van Nederland, Bart Jan Spruyt, coalitie, D66, districtenstelsel
  Read More