Blog

Lorem ipsum dolor set atsonic

 • Christian Country – Waarom de scheiding van kerk en staat zo belangrijk is

  0

   

  http://files.staatgeschreven.nl/wp-content/uploads/2014/04/David_Cameron_and_Vladimir_Putin_10_May_20131-740x317.jpg

  Door: Ewout Klei

   

  Nee, mijn eerste column voor Staat Geschreven gaat niet over christelijke countrymuziek, je kunt dus rustig verder lezen. Ik wil het hebben over de uitspraak van de Britse prime minister David Cameron dat Groot-Brittannië een christelijk land is. Een opmerkelijke uitspraak die in Groot-Brittannië voor enige deining zorgde.

  Cameron deed zijn uitspraak tijdens een toespraak die hij hield op de paasreceptie op Downing Street. Hij verzekert zijn luisteraars dat een ‘christelijk land’ niet betekent dat andere religies er niet toe doen. Sterker nog: veel moslims en joden die hij spreekt zeggen blij te zijn in Groot-Brittannië te wonen, omdat dit christelijke land beter rekening met hun gevoelens houdt dan een seculier land.

   

  De christelijke moraal

  Camerons pleidooi is gericht tegen het secularisme: de opvatting dat kerk en staat gescheiden moeten zijn en geloof eigenlijk niet in de politiek thuishoort. Volgens de premier betekent de kerk, en daarmee doelt hij in de eerste plaats op de Church of England, veel voor de samenleving. De christelijke moraal roept volgens hem tot verantwoordelijkheid, vlijt, liefdadigheid, compassie, ootmoed en liefde.

  Ook wijst Cameron op organisaties die zich door het christelijke geloof laten inspireren en zich hard maken voor de minder bedeelden in de maatschappij. Ten slotte ziet Cameron het christelijk geloof als een inspirerende kracht, een geloof dat in staat is mensenlevens en als het even kan ook de wereld te veranderen.

  Andersgelovigen

  Veel christenen, in Groot-Brittannië en ook in Nederland, zullen Camerons pleidooi onderschrijven. Hij noemt veel positieve aspecten van het christelijk geloof, aspecten waar christenen terecht trots op mogen zijn, zoals de inzet van kerken en christelijke organisaties tegen armoede en onrecht. Tevens pleit hij niet voor discriminatie van andersgelovigen.

  Ook seculiere mensen moeten Camerons verhaal niet meteen afschrijven: in de opmerking van de Britse premier dat moslims en joden meer aan christenen hebben dan aan seculieren zit iets waars. In Nederland kwamen juist de christelijke partijen in de Tweede Kamer op voor de islamitische en joodse rituele slacht, terwijl de seculiere partijen dit wilden verbieden. Blijkbaar snappen religieuzen andere religieuzen soms beter dan niet-religieuzen.

  Christelijk te exclusief

  Toch heb ik moeite met Camerons uitspraak dat Groot-Brittannië een christelijk land is. Zoals ik ook moeite heb met de bewering dat Nederland een christelijk land is, of dat Nederland is gestempeld door de ‘joods-christelijke cultuur’. Dit zit hem allereerst in het exclusivisme van deze uitspraak.

  Het Britse natiebesef wordt heel erg aan het christelijk geloof gekoppeld, in het bijzonder aan de Church of England. Andere levensovertuigingen komen, hoewel ze niet formeel gediscrimineerd worden, daardoor toch op de tweede plaats. De overheid mag gewoon geen onderscheid maken tussen de geloofsovertuigingen van mensen en dient zich hierin, ook publiekelijk, neutraal op te stellen.

  Alle burgers moeten gelijk behandeld worden. Daar komt nog bij dat Cameron in zijn woordkeuze nogal claimerig is. Hij spreekt over ‘our Christianity’, waarmee hij het christendom lijkt op te vatten als een nationaal bezit en tevens mensen uitsluit, ook christenen, die seculiere opvattingen hebben over de politiek.

  Discriminatie en vervolging andersdenkenden

  Een ander kritiekpunt is de eenzijdige beoordeling van Cameron van het christendom. Hij noemt louter de positieve aspecten. Dat (de orthodoxe hoofdstroming in) het christendom zich eeuwenlang bijzonder negatief heeft opgesteld tegenover homoseksualiteit, vrouwenemancipatie en de rechten van andersgelovigen lijkt Cameron te zijn vergeten.

  De Church of Engeland heeft wat dat betreft ook geen goede naam: in Engeland werden andersdenkende christenen, katholieken en protestantse dissenters, eeuwenlang gediscrimineerd en soms zelfs vervolgd. Dat de Verenigde Staten godsdienstvrijheid zo belangrijk vinden komt ook omdat veel protestantse dissenters in de zeventiende eeuw naar Amerika vluchtten, omdat ze in Engeland niet in alle vrijheid hun geloof konden belijden.

  Politiek spel

  Ten slotte is Camerons uitspraak opportunistisch. Polly Toynbee, vicevoorzitter van de British Humanist Association, schrijft in haar column voor de Britse krant The Guardian dat Cameron vroomheid veinst. In een interview in The Guardian uit 2008 vertelde Cameron dat hij soms wel geloofde en dan weer niet, een beetje te vergelijken met de slechte ontvangst van Magic FM in de Chiltern Hills in Zuidoost Engeland.

  Daarnaast vermoedt Toynbee dat het Cameron vooral te doen is om de conservatieve kiezers te behouden die bij de Europese Verkiezingen overwegen om op de UK Independence Party (UKIP) te stemmen van Nigel Farage, een populistische partij die angst voor het vreemde predikt en het in de polls erg goed doet. Cameron is een conservatief met klasse, maar door in te spelen op exclusief-nationalistische gevoelens raakt hij een gevoelige snaar bij de blanke xenofobe onderklasse.

  Het geloof moet inclusief zijn

  Het idee om een land als christelijk te definiëren corrumpeert. Daarom nu een wijs woord van de Zwitserse theoloog Karl Barth. In zijn beroemde Römerbrief uit 1921 hekelt Barth de nauwe verbinding tussen christendom en natie, geloof en politiek. Dit zou niet alleen de staat maar ook de kerk schade berokkenen.

  Barth bekritiseert in zijn brief de Duitse Evangelisch-Lutherse Kerk die tijdens de Eerste Wereldoorlog de oorlogspolitiek van de keizer steunde, maar zijn kritiek is ook toepasbaar op Rusland, met zijn nauwe band tussen de Russisch-orthodoxe Kerk en Poetin, het geflirt van Cameron met de Church of England en ook het God-Nederland-Oranje van de SGP en de ChristenUnie. Geloof kan alleen een positieve kracht zijn als men inclusief is. Niet Cameron maar Barth dus.

  Tags: Christian Country, Church of England, David Cameron, Karl Barth, Polly Toynbee
  Read More
 • Meer democratie in Europa? Geen referendum maar een versterking van het Europees Parlement

  0

  weet-waar-je-ja-tegen-zegt

   

  Vandaag kom ik uit de kast als een tegenstander van het referendum. Het is een grote stap, wellicht niet voor de mensheid maar wel voor een D66-lid als ik.

  Eigenlijk wist ik in 2005 al dat ik tegen het referendum was, toen de Nederlandse bevolking in meerderheid tegen de Europese Grondwet stemde. Tijdens het Nederlands referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa kon je alleen kiezen tussen ‘ja’ of ‘nee’.  Voor nuance was geen plaats. Tegenstanders van de Europese Grondwet – Geert Wilders, de SP en de ChristenUnie – voerden een populistische campagne die een beroep deed op angstgevoelens. De angst dat Nederland in het grote Europese verband verdwijnen en dat nationale verworvenheden op de toch zouden komen te staan. Op de SP-poster ‘Weet waar je ja tegen zegt’ stond heel Europa afgebeeld, behalve Nederland dat door de zee was verzwolgen. Om Nederland te beschermen tegen de tsunami van Europese eenwording moesten de dijken worden verhoogd. Alleen dan zou worden voorkomen dat er meer marktwerking zou komen in zorg en onderwijs, dat er te veel Brusselse zeggenschap kwam over ons sociaal beleid, dat ons leefmilieu werd verwaarloosd, dat dieren nog meer werden mishandeld (!), dat de Nederlandse grondwet werd gedegradeerd, dat er een peperduur Europees leger kwam, dat we nog meer Brusselse bureaucratie kregen en een ondemocratisch en ondoorzichtig Europa.

  De Nederlandse regering zag de anticampagne met lede ogen aan en besloot daarom, op kosten van belastingbetaler, een informatieve folder te verspreiden die de burger zou moeten overtuigen dat je vooral voor moest stemmen. Deze paternalistische actie versterkte het wantrouwen bij veel burgers alleen maar. Ze kregen het gevoel dat Europa hen werd opgedrongen, dat er sprake was van een snood complot om Nederlanders hun vrijheid af te pakken. Ook regeringspartij VVD blunderde, door een reclamespotje te maken met beelden over de Holocaust en val van Srebrenica, met als impliciete boodschap dat deze rampen alleen kunnen worden voorkomen door de Europese eenwording. Het filmpje was zo controversieel, dat de partij het nooit heeft uitgezonden.  Aan een ‘ja’-stem droeg het in ieder geval niet bij.

  Nederland stemde massaal nee. Dat de nieuwe Europese Grondwet Europa democratischer had kunnen maken, dat wilden veel burgers niet begrijpen. Uit een onderzoek van opiniepeiler Maurice de Hond bleek bovendien, dat mensen ook tegen hadden gestemd omdat ze tegen het kabinet-Balkenende II  waren, of tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie, twee onderwerpen die helemaal niets met de Grondwet te maken hadden. De onderbuik had gewonnen van de ratio.

  Het recente voorstel van David Cameron, in Groot-Brittannië een referendum te organiseren over de vraag of de Britten nog in  de Unie willen blijven, lijdt aan hetzelfde euvel. Het is weer een keuze tussen ‘ja’ of ‘nee’. Toch zitten er meer haken en ogen aan zijn voorstel.

  De zaken worden allereerst gecompliceerd vanwege het feit dat het de bedoeling is dat het referendum er pas in 2017 komt en misschien afgeblazen wordt, als Labour in 2015 de verkiezingen zou winnen. Voordeel is dat de Britten nog vier jaar de tijd hebben om een genuanceerde mening te vormen en het populisme zo misschien minder kans krijgt. Maar er zit een addertje onder het gras:  het referendumvoorstel van Cameron is indirect natuurlijk ook bedoeld om de parlementsverkiezingen van 2015 te winnen. Cameron houdt de Britse kiezers een wortel voor: stemmen jullie in 2015 op mij, dan geef ik jullie de mogelijkheid om in 2017 over jullie lot in Europa te beslissen.

  Van belang is voorts dat Cameron het door hem aangekondigde referendum binnen de Europese verhoudingen gebruikt als pressiemiddel bij de onderhandelingen. Hij wil dat Groot-Brittannië meer bevoegdheden terugkrijgt. Als er een akkoord komt waarin dat gebeurt, dan zal Cameron van harte voor de Europese Unie stemmen. Zo niet, dan dreigt Cameron dus met het uittreden van Groot-Brittannië uit de Unie, iets wat veel Europese landen liever niet willen. Het gaat Cameron in de eerste plaats dus niet om het versterken van de stem van het Britse volk, maar om het verstevigen van zijn eigen machtspositie, in Groot-Brittannië en in Europa.

  Het voorstel van Thierry Baudet cum suis in het NRC Handelsblad om ook in Nederland een referendum te houden heeft met meer democratie ook weinig te maken. Het is een aanval op de Europese eenwording. De bedoeling is dat we gaan stemmen over de vraag, of we het eens zijn met het pad van ‘federalisering’ dat Barroso en Van Rompuy. Vervolgens stellen ze een serie misleidende vragen:

  Willen zij geleidelijk hun democratische zeggenschap verliezen en opgaan in een federale Europese staat – die ons de mogelijkheid ontneemt de fundamentele beslissingen over onze toekomst zelf te nemen? Willen zij dat het parlement in Den Haag een soort Provinciale Staten wordt – een orgaan dat over de uitvoering of de details van beleid gaat, maar niet over de grote politieke vragen? Of willen zij dat de EU hervormd wordt tot een bescheiden organisatie die ruimte laat voor de diversiteit van de lidstaten en slechts hun onderlinge handelsbetrekkingen faciliteert, zonder politieke ambities?

  Op al die vragen antwoorden we allemaal nee, zelfs (in bepaalde kringen notoire) Eurofielen als Sophie in ’t Veld en Guy Verhofstadt. Dat meer Europese eenwording ook gepaard kan gaan met een Europees Parlement dat meer bevoegdheden heeft, en dat gewoon door ons gekozen is en dus democratisch is, dat wil de Bende van Baudet niet begrijpen. De economische crisis en de problemen met de Euro, waarover we absoluut niet lichtzinnig moeten doen, wordt met beide handen aangegrepen voor een neo-nationalistisch project, waardoor we nog veel verder verdwalen. Waar het referendum bij Cameron wordt misbruikt om zijn machtspositie te verstevigen, daar wordt het referendum door Baudet cum suis misbruikt voor ideologie.

  Geen referendum dus. Wat dan wel? Om de democratie in Europa te versterken moeten de bevoegdheden van het Europees Parlement worden vergroot, zodat wij Europese burgers tijdens de Europese Verkiezingen echt wat hebben te kiezen. Daarnaast moeten er niet alleen goede afspraken komen, maar moeten de lidstaten ook gedwongen kunnen worden zich hieraan te houden. De les van Griekenland is: dit is eens en nooit weer.  Uit de geschiedenis van het Nederlands referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa valt dezelfde les te leren.

   

  Ewout Klei is politiek historicus

  Tags: David Cameron, Europese Unie, Geert Wilders, Griekenland, Guy Verhofstadt
  Read More